Tijd voor belangrijkere afspraken

Een deelnemer aan de training Time Management: 'Dit heeft bij mij geleid tot het beter kunnen delegeren van taken en voldoende tijd te creeren voor belangrijke langere termijn afspraken/doelen en de bewaking hiervan ..... Lees meer over de training Time Management