Persoonlijke Coachingstrajecten

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons gespecialiseerd in coaching van Persoonlijke Effectiviteit, Persoonlijk Leiderschap en Zelfmanagement. Coachingsvragen die wij vaak begeleiden zijn:

  • Ontwikkelen van persoonlijke kracht; hoe benut ik mijn kwaliteiten
  • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
  • Het verminderen van perfectionisme en/ of uitstelgedrag
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid in de juiste proportie
  • Meer balans tussen mensgericht en taakgericht
  • Meer balans tussen denken en voelen, ontwikkelen van intuïtie
  • Assertiever op de werkvloer; grenzen herkennen, aangeven en vasthouden
  • Persoonlijke werkorganisatie; stellen van prioriteiten en effectief en efficiënt uitvoeren

Hoe

In de coaching onderzoeken we de onderliggende denk- en gedragspatronen, eventuele blokkades en je leert de vaardigheden om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. We vinden het belangrijk om niet alleen te begeleiden in wát er moet gebeuren, maar ook hóe je dat dan doet. Dus diepgang combineren met praktische handvatten.

Voor wie

Wij begeleiden medewerkers, managers en directie in het MKB en grote organisaties. Je functie is eigenlijk niet zo belangrijk, belangrijker zijn je coachingsvragen en of je je wilt ontwikkelen.

Neem voor meer informatie over professionaliseringstrajecten contact op met Essentioneel

Ervaringen

Intensief en confronterend
Na een conflict met mijn leidinggevende ben ik een coachingstraject gaan volgen. Wist niet wat mij te wachten stond en was ook enigszins sceptisch over het te volgen traject.
Maar nu kan ik zeggen dat dit al in een eerder stadium mijn pad had mogen kruisen; wat heb ik mijzelf goed leren kennen. Het is heel intensief en confronterend maar alle inspanningen zijn het meer dan waard gebleken.
Marc weet je heel goed te raken en te laten inzien waar de knelpunten/valkuilen zitten.
Nu ik veel meer over mijzelf weet ben ik ook rustiger in mijn hoofd, het zelfvertrouwen is aan het groeien, en het is leuk om een goed contact te onderhouden met de mensen om je heen. Heel erg bedankt voor het inzicht dat ik over mijzelf heb verkregen.
Wim

Jarenlang op zoek
Je beter voelen in je functioneren als leidinggevende, maar ook als mens, dankzij persoonlijke coaching door Essentioneel. Jaren was ik op zoek hoe ik mij zelf kon verbeteren in het communiceren naar anderen toe. Ik wilde te veel vertellen en was vaak te diplomatiek waardoor ik het contact verloor van mijn gesprekspartner. De persoonlijke coaching heeft mij geholpen om met de juiste tools mijn communicatie te verbeteren. Hij gaf mij net dat stukje meer inzicht dat ik zelf niet zag. Ik weet nu hoe ik om moet gaan met gevoelens van zowel mijn gesprekspartner als die van mij zelf.
Rayonmanager van Trigion Beveiliging

Deadlines halen
Als onderdeel van het management development (Stepping Stones) programma van Facilicom heb ik de time management training en coaching van Essentioneel gekregen. De inspirerende, motiverende en praktische wijze waarop de coach van Essentioneel mij de time management kneepjes bijbracht heeft mij veel positieve effecten opgeleverd. Ik weet nu (eindelijk) voor hoeveel uur/dagen werkzaamheden ik heb, en kan daardoor veel beter plannen en inschatten of een wanneer ik tijd voor iets heb. Deadlines worden gehaald, wat prettig is voor mijzelf en mijn collega's, en ik heb veel meer rust in mijn hoofd om na te denken en met andere zaken bezig te zijn.
W.S.

Nooit uit een boekje kunnen leren
Door de coaching heb ik geleerd dat leidinggeven niet iets is dat je even naast je andere werk doet. Je moet er serieus mee aan de slag, het is een onderdeel van je functie. Dat was even wennen, want ik zag het meer als een last dan als iets wat ook leuk kan zijn. Als je bijvoorbeeld leert over situationeel leidinggeven en je merkt dat je nieuwe aanpak dan ook werkt, dat je iemand kunt motiveren, dan is dat toch wel erg leuk. Ook het doeltreffend feedback geven bij lastige situaties heeft mij in mijn werk veel meer rust gegeven. Ik weet nu beter hoe ik met zo'n situatie om kan gaan. De sessies met de coach van Marc Hijkoop waren bijna therapeutisch, het was erg intensief, ik heb er erg veel aan gehad. Ik had dit nooit uit een boekje kunnen leren.
Marketingcoördinator 

Vandaag kan de eerste dag zijn van de rest van je leven
De aanpak van de soms confronterende sessies heb ik als zeer prettig ervaren, gaven energie en zetten me aan het denken. Over mijn werk, wat ik belangrijk vind in het leven, de toekomst e.d. Door niet zozeer antwoorden te geven, maar een wedervraag te stellen, probeert de coach je gedachten te beïnvloeden. Inhoudelijk van hem veel goede suggesties/actiepunten gekregen wat geleid heeft tot een betere werkhouding en een andere blik op de werk/privé verhouding. “Vandaag kan de eerste dag zijn van de rest van je leven”, kortom je kunt iedere dag aangrijpen om dingen anders te gaan zien, of je leven anders te gaan leiden. Dit lijkt een diepe analyse, maar is wel iets wat me zeer is bijgebleven. Wat dat betreft waren de soms wat psychologische gesprekken erg welkom.
Jan Hoestra, Nationaal Account Manager, GOM Zorgsupport

Goede balans tussen praktische tips en het dieper analyseren
Het belangrijkste pluspunt van de coaching door de coach van Essentioneel was dat er een goede balans was tussen praktische tips en het dieper analyseren van de gedachten en gevoelens. Hierdoor kon ik meteen aan de slag maar werd ik ook bewuster van mijn eigen denkwijze en fouten.
Verder wijkt de coach makkelijk af van de structuur om in te spelen op persoonlijke behoeften, dus het is echte coaching en geen cursus. Ik gebruik alles nog dagelijks en werk er efficiënter door en ben vooral beter voorbereid op allerlei werksituaties.
Productmanager bij een landelijke krant

Eigen beleving en gevoel toepassen
Als leidinggevende van een team jonge hoogopgeleide professionals ben ik bij Essentioneel terechtgekomen met een onbevredigend gevoel over mijn bijdrage als leidinggevende aan dit team. Welke rol speel ik als ik nauwelijks in staat ben om inhoudelijke meerwaarde te leveren? 
De coach heeft dit vraagstuk niet geïsoleerd opgepakt, maar gevraagd naar mijn uitgangspunten en basiswaarden. Kern van zijn aanpak is het herkennen, benoemen en hanteren van je eigen beleving en gevoel. Het beleven van gevoel is geen doel op zich, maar een middel om een situatie beter te kunnen hanteren. Vertrouwen, kracht en overtuiging zijn hierbij sleutelwoorden. De coaching heeft mij geholpen voor mij nogal ontastbare zaken als mijn eigen beleving en gevoel toe te passen in mijn eigen voordeel, zowel zakelijk als privé! Daarnaast heeft hij mij geholpen mijn kwaliteiten te benoemen en beter te benutten.
Leidinggevende binnen een HRM Adviesbureau

Sneller en makkelijker contact
De coachingssessies hebben mij geleerd om bewuster om te gaan met hoe ik verbaal/non-verbaal overkom op andere mensen en wat de effecten daarvan zijn. Vaak straalde ik onbedoeld wat afstandelijkheid uit. Door de ander positief te benaderen, heb ik sneller en makkelijker contact
Accountmanager

Niet vanuit je luie stoel
De coach van Essentioneel beschikt over een grote verscheidenheid van "gereedschappen".
Coached schenkend, geeft ook "gereedschappen".
Coached helder, begrijpelijk en verklarend.
Coached ook confronterend als hij dat nodig vindt, maar nooit kwetsend. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand!
Gecoached worden door de coach van Essentioneel doe je niet alleen vanuit je luie stoel. Actief meedoen en mee omgaan. Coaching van Essentioneel geeft ook inzicht in je eigen functioneren en in het functioneren van anderen
Technisch medewerker

De theorie in praktijk brengen
De persoonlijke coaching is de ideale manier om de geleerde theorie in praktijk te brengen aan de hand van de door de coach Essentioneel aangereikte tools. Hierdoor wordt het makkelijker de bekende management valkuilen te omzeilen. Door middel van het overleg met de coach over de dagelijkse gang van zaken wordt er geanalyseerd waar de mogelijke verbeterpunten zich bevinden en daar wordt een op maat coachingstraject van gemaakt.
In mijn geval is er op zeer doeltreffende wijze getraind hoe effectief te delegeren, conflicthantering te benaderen, en duidelijke doelstellingen voor de afdeling te bepalen.
Hierdoor is het voor mij mogelijk geweest te afdeling effectiever aan te sturen, efficiënter te organiseren, en taken beter en controleerbaar te delegeren. Wat heel prettig is aan de coaching is het open en eerlijk kunnen bespreken van dagelijkse problemen en daar gericht mee aan de slag te kunnen.
Productieleider bij een uitgeverij

Lees meer referenties 

Naar boven