Visie en werkwijze training

De kracht van de trainingen van Essentioneel is leren in een ontspannen en positieve sfeer, praktisch en activerend.

Werken vanuit je essentie 

In de training wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van medewerkers. Waar zijn zij goed in, hoe kunnen ze die kwaliteiten verder benutten. Hoe kunnen ze die kwaliteiten gebruiken om de volgende stap te zetten. Welke belemmerende overtuigingen ervaren ze en hoe kunnen ze anders met die belemmeringen omgaan. Zodat medewerkers het beste uit zichzelf halen en optimaal voor de organisatie functioneren.

Een theorietje

De vaardigheden leer je niet door een ‘theorietje’ te horen, maar vooral door te oefenen en te ervaren. Aan de hand van de eigen praktijksituaties worden vaardigheden getraind en eigen gemaakt, zodat er op de werkvloer mee aan de slag wordt gegaan.

Actieplan

Elke deelnemer maakt een actieplan waarin hij zijn concrete acties beschrijft. Bij voorkeur zit tussen de trainingsonderdelen een periode waar de deelnemers kunnen oefenen. Op de volgende trainingsdag krijgen zij dan antwoorden op hun specifieke vragen en aandachtspunten.

Meer dan vaardigheden

Naast de aandacht op vaardigheden kijken we ook naar de onderliggende overtuiging. Wat maakt dat de medewerker doet wat hij doet. Je kunt iemand een vaardigheid leren (bijvoorbeeld nee zeggen) , maar als diegene nog in een belemmerende overtuiging gelooft (‘als ik nee zeg, dan ben ik een slechte collega’), dan zal het aanleren van alleen de vaardigheden niet helpen’

Combi met coachingsgesprekken

Ideaal is de combinatie van een trainingstraject met individuele coachingsgesprekken. In de coachingsgesprekken besteedt de coach aandacht aan de persoonlijke situatie en onderliggende oorzaken. De deelnemers zullen meer bereiken met minder inspanning.

Doelen van de organisatie

Aan de in-compant training gaat een intake traject vooraf. Samen kijken we wat de doelen van de training zijn en waneer deze worden behaald. De lengte van de intake is afhankelijk van de vraag. Soms ontwerpen we een hele nieuwe training, vaak zijn aanpassingen op een bestaande training voldoende. Met de deelnemers kunnen intakegesprekken worden gevoerd, maar zij ontvangen in ieder geval een (kosteloos) digitaal intakeformulier.
Vanuit de doelen van de organisatie en de deelnemers wordt het trainingstraject opgesteld. Gedurende het traject is er regelmatig afstemming of de resultaten worden gerealiseerd.

Doelgroep

De ervaring heeft geleerd dat de trainingen van Essentioneel aansluiten bij allerlei soorten deelnemers: ondernemers, directeuren, managers, managers, medewerkers. Onze deelnemers zeggen er dit over.

Na de training

De trainingen zijn er op gericht om in de praktijk toe te passen. Om dit te ondersteunen ontvangen de deelnemers na de training verschillende (email) reminders over de training.


Naar boven