Time Management

Komen je medewerkers ook altijd tijd tekort. Wil je dat je medewerkers beter prioriteren, minder ad-hoc en meer planmatig gaan werken? Dan is ons advies: een training Time Management van Essentioneel.
In deze training krijgen de deelnemers natuurlijk tips en trucs, maar veel belangrijker is het ontwikkelen van een houding van medewerkers waardoor ze effectiever gaan functioneren; ze leren de juiste keuzes maken en daarna te werken. Na de training zullen de woorden ‘ik heb geen tijd’ niet meer voorkomen.

- Resultaat van de training
- Inhoud
- Hoeveel dagdelen
- Voor wie
- Ervaringen

Resultaat

Deelnemers :
- ontwikkelen visie op tijd en tijdbesteding
- hebben inzicht in verschil tussen input en output
- stellen prioriteiten op basis van én urgentie én belangrijkheid
- vertalen hun prioriteiten naar een effectieve en efficiënte planning
- gaan efficiënt om met email
- herkennen verstoringen en weten die op een efficiënte manier te hanteren
- ontwikkelen een pro-actieve houding
- herkennen en hanteren onderliggende belemmerende denk- en gedragspatronen
- kunnen oplossingsgericht nee-zeggen

Inhoud

In de training Time Management ontvangen de deelnemers handvatten om effectiever en efficiënter met hun tijd om te gaan. Na het opstellen van hun doelen en de activiteiten die voor de deelnemer (en de organisatie) belangrijk zijn, leren zij hoe je prioriteiten kunt stellen. Vervolgens krijgen ze inzicht in hoe zij efficiënter met deze activiteiten om kunnen gaan.
Ook kijken we naar belemmerende denk- en gedragspatronen (bijvoorbeeld de gedachte: ‘ik ben onmisbaar’) die een goed Time Management in de weg staan en oefenen we met vaardigheden die essentieel zijn voor Time Management. Het doel van de training is naast de onmisbare tips en trucs vooral een doelgerichte en resultaatgerichte houding en werkwijze te realiseren.
In de training zijn de inzichten verwerkt van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ (Covey), Getting Things Done (Allen) en Life Hacking (Aslander e.a.) verwerkt.

Hoeveel dagdelen

Afhankelijk van de leerdoelen van de organisatie en de deelnemers kan worden gekozen voor verschillende vormen van de training. De Time Management training kan bestaan uit één tot vier dagdelen. Bij meerdere dagdelen ontstaat de optie om de training in tweeën te splitsen. In de tussenliggende periode kunnen de deelnemers met hun acties in de praktijk aan de slag gaan. De volgende training kan dan worden ingegaan op de succeservaringen en knelpunten die zij ervaren. Voor Time Management is dit vaak een goede optie. Time Management is namelijk enerzijds relatief ‘gemakkelijk’, anderzijds is het vaak moeilijk om de vaardigheden in de praktijk toe te gaan passen, dit vereist discipline en doorzettingsvermogen. Een terugkomdag(deel) werkt hierin stimulerend. Ervaringen worden uitgewisseld en de acties worden verder aangescherpt. De borging van het geleerde in de praktijk wordt zo vergroot.

Voor wie

Voor elke professional (medewerker, manager, ondernemer, directeur) die effectiever en efficiënter wil functioneren.
Inmiddels is Time Management uitgegroeid tot een specialisme van Essentioneel, waarbij diepgang wordt gecombineerd met praktische handvatten. De training verzorgen wij voor uiteenlopende doelgroepen. Essentioneel verzorgt de trainingen voor bijvoorbeeld de Volkskrant, Facilicom en Scholengemeenschap Pius X.

De training is ook zeer geschikt als in-company traject voor een afdeling. De deelnemers werken na de training vanuit dezelfde visie op time management en spreken dezelfde ‘time management taal’. Goede ervaringen hebben wij ook met een individueel coachingstraject Time Management. In dit traject wordt ingegaan op de persoonlijke situatie en patronen van een medewerker. Natuurlijk willen wij in een kennismakingsgesprek adviseren over een passende training of coaching.

Ervaringen

Echt goed
De training timemanagement van Essentioneel was echt goed. Naast de onvermijdelijke, en toch ook noodzakelijke tips & tricks bracht het bij ons ook het gesprek op gang over de onderliggende motieven. Ik ben zelf bewuster gaan plannen, wat een plezierig gevoel geeft en overzicht van het werk. We worden zo ongelooflijk gemakkelijk afgeleid door zaken die niet werkelijk belangrijk zijn - voordat je het weet is je dag, je week, je maand en misschien wel je leven voorbij!
Jacqueline van de Sande, directeur Beaumont Communicatie & Management

Absoluut een compliment waard!
Argwanend gestart, maar met veel handige en praktische tips hebben we de timemanagement training tot een efficiënt succes kunnen maken onder de bezielende leiding van Marc. Absoluut een compliment waard!
Ad Aarnoutse, Branch Director, DB Schenker

Juiste weerspiegeling van theorie en praktijk
Met ons management team hebben we onlangs deelgenomen aan de training time management. Voor mij de 2e keer daar ik zo’n 10 jaar geleden ook een dergelijke training heb gevolgd
Vooraf een beetje sceptisch maar deze training heeft me bewust gemaakt hoe om te gaan met de beschikbare tijd en het prioriteren van zaken om uiteindelijk zo efficiënt en effectief te kunnen zijn.
Ook het maken van zachte afspraken in combinatie met jezelf afvragen “moet ik het doen” en “moet het nu” geeft aan dat je bewust moet zijn hier invulling aan te geven.
Dit heeft bij mij geleid tot het beter kunnen delegeren van taken en voldoende tijd te creëren voor belangrijke(langere termijn afspraken/doelen en de bewaking hiervan.
De gehele training die door Marc werd verzorgd was een juiste weerspiegeling van theorie en praktijk in een prettige omgeving en sfeer.
Kortom, voor mij een zeer waardevolle training die ik eenieder kan aanbevelen.
We zijn altijd geneigd om je dagelijkse structuur te volgen zonder dat je jezelf afvraagt of en hoe het beter of anders kan.
Het “veranderen” is altijd lastig maar met deze training heeft dit in ieder geval voor mij het gewenste resultaat geboekt.
Marc , bedankt.
Kees van Oers, Manager Customer Service, DB Schenker

Time Management bij de Volkskrant
Je training was echt een succes! Een van de deelnemers kwam net nog op mijn kamer om te zeggen dat ze het zo fijn vond dat we met de chefs waren, en dat we vergelijkbare ervaringen konden uitwisselen. Ze heeft ook meteen actie ondernomen om meer buffertijd te krijgen. Ik vond zelf dat iedereen het enorm serieus nam. Je hebt wat bereikt hoor, ik heb tegen mijn secretaresse gezegd dat ze voortaan nooit meer een gesprek van een halfuur mag plannen; ten minste een uur! Hartelijke groet en tot de volgende keer!
Suzanne Weusten, adjunct hoofdredacteur de Volkskrant

Je gaat er echt mee aan de slag
We hebben de training Time Management en Communicatie met de hele afdeling gevolgd (in 2 groepen), het grote voordeel hiervan is dat iedereen dezelfde taal spreekt. Zaken als heb jij nog buffertijd vandaag, zijn normale vragen op de afdeling geworden. Tussen de cursusdagen zat telkens ongeveer 4 weken, waardoor de opgedane kennis in de praktijk geoefend kan worden. En zoals het gaat als je een cursus hebt gevolgd, je neemt je voor om zaken te veranderen, maar na een paar dagen ben je dat alweer vergeten.
Door het terugkomen 4 weken later en het tussendoor invullen van je Actieplan, heb je geen kans om het te vergeten en moet je er dus echt mee aan de slag!!.
Marc Hijkoop is een stimulerende trainer, die medewerkers confronteert met gedrag en doorvraagt als er ontwijkende antwoorden worden gegeven. Dit is niet alleen theorie vertellen, maar het echt levendig maken met goede voorbeelden en dit in een goede sfeer. Medewerkers raken enthousiast en gaan ook echt iets doen met hun planning.
Op de dag van de communicatie hebben we geleerd om een op een goede manier feedback te geven aan elkaar en nee te zeggen, met een alternatief. Dit kun je zowel zakelijk als privé prima toepassen.
Kortom een zeer aansprekende training om met je hele afdeling te volgen!
Manager bij Stork

Van harte aanbevelen
Afgelopen jaar heeft Essentioneel in 3 groepen het begrip Time Management uitgelegd aan een aantal van onze medewerkers. Ik was op zoek naar een training Time Management die ook voor de reguliere medewerker benaderbaar was. Het gros van deze trainingen richt zich namelijk op het management. Binnen de 2 daagse training is ingegaan op het besef en de overtuigingen van de mensen. Het heeft mij als leidinggevende een mooie kapstok opgeleverd waar ik veelvuldig aan refereer en de mensen aan herinner of zelf aan herinnerd word. Het heeft een context geschapen waardoor ik mijn boodschap helderder en dus zuiverder over kan brengen. Daarnaast zijn de mensen kritischer naar hun eigen gedrag en denkwijze gaan kijken wat ook weer een hoop energie en groei opgeleverd heeft. Mede door de pragmatische werkwijze maar ook door het goede inlevingsvermogen van Marc kan ik Essentioneel van harte aanbevelen.
Maarten van den Berg, ONVZ Zorgverzekeraar

Geïnspireerd
Ik wil je even bedanken voor gisteren en een compliment geven hoe je de dag hebt gebracht. Het was voor mij een nieuwe ervaring, was zeer benieuwd wat ik zou gaan meemaken. Geen verwachtingen, open er naar toe gegaan "dan heb ik het eens geprobeerd". Je hebt me ontzettend weten te inspireren om het "anders te gaan doen". Ik heb erg veel inzichten van je gekregen m.b.t. planning en het maken van doelstellingen. Ben erg gemotiveerd om de komende weken me flink in te zetten om e.e.a. toe te passen. Sterker nog: ik was gisteren er zo mee bezig dat ik maar meteen begonnen ben met het opschonen van mijn mailbox en ik vanmorgen wat planningen heb gemaakt, zodat ik nu verantwoord de rest van de dag mezelf vrij mag geven. Een doel is een droom met een einddatum: Goh wat zal ik een rustige vrouw worden, zo in balans en georganiseerd.
Esther Erdtsieck-Blaaser, Directeur Dramacoach (www.dramacoach.nl), deelnemer Training Time Management

Bezielende wijze
Ik heb de cursus Time management bij Essentioneel gevolgd. Ik heb geleerd dat tijd een relatief begrip is. Voor mijzelf geldt dat ik me teveel mee laten slepen met een belangrijk project. Echter dit project was een bijzaak ten opzichte van mijn kerntaken waarvoor ik als regio manager ben aangesteld. Dit leidde voor mij tot heel veel werk naast mijn reguliere werk. Achter de schermen loste ik zaken op waar niemand de verantwoordelijkheid wilde dragen en/of zich aan wilde brandden. Er moest een oplossing komen. Die is er nu na 2 jaar gekomen. Ik kan heb mijn handen over twee weken vrij en kan mij richten op mijn kerntaken en doelstellingen.
Een cursus Time Management was voor mij niet nieuw, het was zelfs de 2e keer, echter op een heel andere wijze gegeven door Essentioneel.
De bezielende wijze waarop Essentioneel deze cursus vorm gaf was confronterend en interactief. De spiegel die zich als een waterlelie steeds verder openklapte werd steeds confronterender met je eigen denkwijze en houding van het begrip tijd.
Een mens kan een aantal dingen tegelijk doen, geen tijd, druk, druk, druk is de tijdgeest waar we nu met de nieuwste technologie middelen over beschikken. Betekent dat we dan nog meer in de zelfde beschikbare tijd moeten doen? Het antwoord op die vraag is voor mij persoonlijk “”nee””.
Ik heb geleerd slimmer om te gaan met tijd waarbij ik ook smart(er) gebruik kan maken van technologische middelen zoals Outlook agenda, en schema’s maken. Hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden. Duidelijk zijn dat extra bijzaken altijd ten koste gaan van hoofdzaken waardoor het moeilijker wordt om kwaliteit te leveren.
Een afspraak met je zelf, is net zo belangrijk als met een klant. Wees duidelijk, nee is ook een antwoord. Maak zaken bespreekbaar zodat inzichtelijk is waar het probleem of werkdruk zichtbaar wordt. Ik neem 1 of 2 keer per dag even een break tussen door met niksdoen om even de prioriteiten te bekijken en aan te scherpen. Mijn elektronische agenda staat ook voor collegae beschikbaar waardoor zij ook afspraken kunnen plannen wat weer tijd bespaart.
Tja, die tijd tikt gewoon door alleen voel ik me nu veel meer productiever en doe meer in minder tijd. Ik wil een ieder druk is en denk dat hij of zij het wel voor elkaar heeft sterk adviseren een cursus Time Management te volgend bij Essentioneel.  
Ervaar de spiegel en land met beide voeten op onze planeet die sinds mensenheugenis elke seconde in evenwicht blijft draaien. Zorg en onderhoud voor jezelf en blijf in evenwicht.
Marc bedankt.
BvH, Tapwacht

Enkele reacties van deelnemers:
- Vakkundige training, inhoudelijk goed. Professioneel gegeven in een fijne, ontspannen sfeer.
- Meteen theorie in de praktijk brengen om het leermoment te vergroten.
- Geweldige training die én de theorie aanbiedt én heel praktisch is.
- De cursus werd op een ontspannen, maar toch duidelijke manier gegeven en is zeer leerzaam.
- Door deze training heb ik niet alleen beter geleerd met tijd om te gaan, ik ben me ook beter bewust geworden van de vraag waar ik mijn tijd aan wil besteden!

Neem voor meer informatie over de training Time Management contact op.
 

Naar boven