Enjoy Your Mail

 • Wordt er binnen jouw organisatie ook zo geklaagd over de hoeveelheid email?
 • Zien medewerkers door het bos de email bomen niet meer en raken ze gestresst als ze alleen al aan hun inbox denken?
 • Komen medewerkers door hun email niet meer toe aan de écht belangrijke activiteiten?
 • Wordt in jullie organisatie email gebruikt voor meningsverschillen of voor dreigende problemen?
 • Wist je dat je door effectiever en efficiënter mailgebruik 12%(!) van je arbeidskosten kunt besparen (bron: Gartner Research)

Dan is het programma Enjoy your Mail iets voor jullie afdeling of organisatie.
Eerst begeleiden wij jullie om de email uitgangspunten voor de organisatie vast te leggen. In de kick-off bijeenkomst communiceren wij die met alle deelnemers en leggen wij de basisprincipes van effectief en efficiënt email gebruik uit. Vervolgens volgt elke medewerker een online trainingsprogramma om beter zijn email te verwerken, duidelijke emails te versturen en geen ruzies meer via email uit te vechten.

Wat is de kracht van het programma

Je kunt in je ééntje niet de email cultuur veranderen, dat moet je als organisatie of als afdeling doen. Bij Enjoy your Mail volgt iedereen de training (tegen relatief lage kosten) dus verandert er écht iets.
We weten ook uit onderzoek dat een éénmalige workshop vaak veel enthousiasme oproept, maar een beperkt effect geeft op de langere termijn, uit onderzoek is gebleken dat gedragsverandering tenminste zes weken nodig heeft. Enjoy your Mail is een achtweeksprogramma die dus daadwerkelijk gedragsverandering creëert.
En als we het over kracht hebben: laten we eerlijk zijn welke organisatie wil niet 12% besparen op zijn arbeidskosten ...?

Resultaat

Elke medewerker:
- Verwerkt zijn email op een gemakkelijke en efficiënte wijze, houdt zijn inbox leeg.
- Weet waarvoor email wel en niet gebruikt wordt.
- Schrijft korte en duidelijke emails.
Als organisatie kun je 12% besparen door effectiever en efficiënter met je email om te gaan.

Inhoud

 Voorafgaand aan het traject wordt samen met de organisatie de uitgangspunten voor email vastgelegd (bijvoorbeeld email niet voor problemen of voor crisis). In een interactieve kick-off bijeenkomst worden deze uitgangspunten gedeeld met de medewerkers. In de acht weken die volgen ontvangen de deelnemers via een online programaa tips, filmpjes om effectiever en efficiënter met email om te gaan. Ook wordt een aantal Google Hangouts georganiseerd om individuele vragen te beantwoorden en tips te geven. In een afsluitende bijeenkomst worden de resulaten van het traject toegelicht.
Belangrijke onderwerpen van het Enjoy Your Mail:

 • Ruzie, problemen, meningsverschillen per email of toch op een andere manier ...
 • Hoe voorkom je ellenlange emails waar (even) jouw mening over wordt gevraagd.
 • Hoe schrijf je kort en duidelijk een email
 • Hoe vaak lees ik mijn mail
 • Wat moet ik met al die 'cc' mail
 • Email 1 x in de hand
 • Hoe kan Outlook helpen
 • Heb je mijn email al gelezen ....??
 • Het verslavende karakter van email
 • En email op de telefoon, hoe gebruik je dat handig
 • Email of even via 'Communicator'

Natuurlijk wordt er vooraf, halverwege en achteraf getest op hoe de deelnemers met email omgaan en worden deze resultaten teruggekoppeld.

Voor wie

Enjoy your Mail kan voor iedere organisatie en afdeling worden ingezet. Vanaf 20 tot 1000 medewerkers is dit een prachtig trainingsprogramma met relevante resultaten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Enjoy your Mail, neem dan contact met ons op.

Naar boven