De verbeteraar

Als de prestaties van een team achterblijven bij de doelstellingen, dan is een verbetertraject noodzakelijk. Bijvoorbeeld als bij een team:
- de planning niet wordt gehaald
- de doorlooptijd van het proces sneller moet.
- meer tijd aan innovatie besteed moet worden
- afspraken niet worden nagekomen
- het foutpercentage omlaag moet
- de produktie omhoog moet
- processen transparanter, effectiever en efficiënter moeten
- klantgerichtheid omhoog moet

Resultaat

Het team laat een duidelijke prestatieverbetering zien, deze is meetbaar en concreet.
Minstens zo belangrijk is dat wij eigenaarschap centraal stellen. Wij zeggen niet wat iedereen moet doen, maar creëren dat de teamleden zelf verantwoordelijkheid en initiatief nemen, hun kennis en ervaring gebruiken en hun potentieel inzetten. Mensen kunnen meer dan ze denken. Na de interventie blijft het proces van continu verbeteren dus doorgaan.

Aanpak

Onze begeleiding is op maat, naar aanleiding van een (aantal) intakegesprekken wordt een voorstel gemaakt. Samen met de teamleden wordt een verbeterplan opgesteld. Afhankelijk van het vraagstuk zetten wij instrumenten in die wij de afgelopen 15 jaar hebben gebruikt, ontwikkeld en benut. Dat kan zijn in het gehele proces van dromen naar doen; van strategiesessie tot procesanalyse tot het aanspreken op afspraken.
De begeleiding is op de werkvloer, wij geloven dat mensen vooral leren door te doen, door kennis meteen toe te passen. En waar nodig worden dieper liggende patronen blootgelegd en opgeruimd, niet als doel op zich, maar als middel om de organisatiedoelstelling te halen.
Een menselijke aanpak gekoppeld aan een tastbaar en ambitieus resultaat.

Waar mogelijk hangt onze vergoeding af van het resultaat.

Naar boven