Persoonlijk Leiderschap

In de training Persoonlijk Leiderschap leren de deelnemers verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes in hun werk. Waarom doen ze wat ze doen? Doen ze dit vanuit automatisme, of zijn dit keuzes vanuit hun hart en passie. De training Persoonlijk Leiderschap onderscheidt zich door de combinatie van training en beleving.

Resultaat

In de training schrijven de deelnemers hun eigen levensmissie. Wat willen zij dit leven realiseren, welke keuzes maken zij. De levensmissie wordt uitgewerkt op verschillende levensgebieden. Naast dit statement is het belangrijkste resultaat dat de deelnemers zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en creatievermogen.

Inhoud

De deelnemers schrijven hun persoonlijke missie en ontwikkelen hiervoor de verschillende bestandsdelen:
- De schijf van vijf voor geluk
- Wat zijn jouw normen en waarden?
- Je persoonlijke missie
- Uitwerken van missie naar rollen, doelen en acties
- Van re-actief naar pro-actief
Afhankelijk van de doelen van de organisatie en de deelnemers worden ook vaardigheden getraind, bijvoorbeeld communicatie, omgaan met weerstanden, onderhandelen, time management.
Inspiratiebronnen zijn onder meer ‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ (Covey), ‘Ik’ (Claassen, Braun) en ‘Bezieling en kwaliteit in organisaties’ (Offman)

Voor wie

De training is voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen.

Ervaringen

Gemeente Texel is in 2009 gestart met een ontwikkelingstraject. Iets geheel nieuws. Als p&o adviseur wist ik heel goed wat ik wilde en vooral wat ik niet wilde. Geen theorietje. Uiteraard wel kapstok waar je je paraplu aan kon ophangen. En geen standaardwerk. Dat bestaat al genoeg. Ik constateerde al snel dat ik op het goede adres was beland bij Essentioneel. Het programma, de opzet, de uitnodiging, kleine kadootjes, passende en inspirerende hulpmiddelen, zoals “de bril”, “om een hoekje kijken” en “bericht in de fles” sloten aan bij de doelstellingen. Niets is standaard. Maatwerk met liefde en verstand gemaakt.
Essentioneel schroomt niet om hulptroepen, zoals locale deskundigen in te zetten. Zo hebben we nauw samengewerkt met Texelse ondernemers, locaties en bedrijven/verenigingen. Een locaal reclamebureau hielp de cursisten met het maken van een Loesje tekst om hun plan te realiseren en te promoten. Maar ook een Judovereniging gaf een workout om je weerstand te herkennen. Je merkt dat theorie en gevoel dicht bij elkaar komen en cursisten op een andere manier leren. Van binnenuit.
Essentioneel is een compleet bureau die meer doet en kan dan een theorietje en in staat is daadwerkelijk met de opdrachtgever een traject neer te zetten dat staat. Namens de cursisten en mijzelf, bedankt. Het traject zou zonder Essentioneel niet ZJ ontwikkeld zijn geweest!
Hopelijk werken we snel weer samen, ik heb van jou en Gerdie genoten.
Wanda van Alen, p&o Adviseur, Gemeente Texel

Neem voor meer informatie over deze training contact op.
 

Naar boven